Søk i Aktiv i Oslo

Rondane nasjonalpark

Rondane – Et paradis for fotturister – Norges første Nasjonalpark

Rondane – følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylker: Hedmark og Oppland

Rondane er Norges eldste nasjonalpark. Området ble vernet i 1962. Nasjonalåarken omfatter et variert fjellområde med frodige fjelldaler og mektige fjelltopper. Rondane er et paradis for fjellturister, med merkede stier og overnattingsmuligheter. Rondane er et viktig leveområde for en sårbar villreinbestand.

Her skal landskap, kulturminner, dyr og planter få være i fred, og fjellvandrere finne ro og naturopplevelser. Rondane er i dag en av Norges mest besøkte nasjonalparker.

Nasjonalparksenter for Rondane og Dovrefjell

iNARDO
Senter for Dovrefjell og Rondane
Postboks 161
2659 Dombås
tlf. 61 28 08 60 / 992 54 964

iNARDO HAR FIRE BESØKSSENTERE I OMRÅDET

Besøkssenter i Dombås
Bjørn Midtskog
Pb 172
2659 Dombås
Tlf. 61 24 14 44 / 915 22 154

Besøkssenter i Folldal
Åge Kristoffersen
2580 Folldal
Tlf. 62 49 05 05 / 900 82 557

Besøkssenter i Otta
Kontaktperson Kari Hølmo Holen
Sel kommune
tlf. 61 23 10 00

Besøkssenter i Sunndal
Asgeir Meland
Postboks. 146
6601 Sunndalsøra
Tlf 71 69 46 30 / 950 59 327

Informasjon:

Statens naturoppsyn Rondane
tlf.: 61 23 02 45

Se også vår oversikt over turisthytter og fjellstuer i Rondane

2000-meters topper i Rondane