Søk i Aktiv i Oslo

Reisa nasjonalpark

Reisa – med elvebåt opp Reisadalen eller til fots langs Nordkalottruta

Reisa – følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylke: Troms

Reisaelva har gjennom årtusener skåret seg ned i fjellvidda og dannet den langstrakte Reisadalen som er kjerneområdet i Reisa nasjonalpark. Trange daler og kløfter, mektige fosser, elvegjel og jettegryter preger deler av nasjonalparken. I parken er det mulighet for ferdes med elvebåt fra Bilto/Saraelv .”Nordkalottruta” er merket og går igjennom Reisa Nasjonalpark

Informasjon:

Statsskog – Fjelltjenesten i Troms
Dagfinn Reiersen, distriktssjef
Tlf. 77 83 67 02 / 958 19 229