Søk i Aktiv i Oslo

Reinheimen nasjonalpark

Reinheimen – Villmark med veidemannsspor

Reinheimen – følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylker: Oppland og Møre og Romsdal

Reinheimen nasjonalpark ligger i det nest største inngrepsfrie området i Sør-Norge, og villmarken preger dette særs varierte fjellområdet. Nasjonalparken favner om et variert landskap, fra fjordbunnen i Romsdalen via topper på over 2000 meter, til de slakere seterdalene nordvest i Gudbrandsdalen.

Området er et av de beste og mest produktive villreinområdene i landet. Det er gode beiteområde for villreinen  i Reinheimen hele året og det er få inngrep i området og liten ferdsel som forstyrrer.