Søk i Aktiv i Oslo

Rago nasjonalpark

Rago – 5700 km2 med urørt villmark

Rago – følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylke: Nordland

Rago nasjonalpark ligger i et vilt fjellandskap. Her holder jerv og bever til og området besøkes ofte av gaupa. Rago grenser opp til de svenske nasjonalparkene Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet, og tilsammen danner de et vernet område på 5 700 km2.

Informasjon:

Statsskog – Fjelltjenesten i Nordland
Ivar Asbjørn Lervåg, distriktssjef
Tlf. 75 17 73 21 / 975 41 746