Søk i Aktiv i Oslo

Langsua nasjonalpark

Langsua – ekte østlandsk urskog

Langsua– følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylke: Oppland

Langsua består av tidligere Ormtjernkampen nasjonalpark, som var vår minste nasjonalpark  helt frem til den ble utvidet og skiftet navn til Langsua nasjonalpark . Den offisielle åpningen av Lansua var den 3. september 2011,

Den opprinnelige nasjonalparken er et urskogsområde hvor planter og dyr har fått utvikle seg fritt. Den utvidede parken er mer variert og inneholder både myr og våtmark, gammel fjellbarskog og rik fjellbjørkeskog. Naturen i Opplands nyeste nasjonalpark er frodig, med stor variasjon av naturtyper. Langsua nasjonalpark inneholder også såkalte villmarkspregede områder uten omfattende tekniske inngrep.Nasjonalparken huser også rødlistede fuglearter som myrhauk, fjellmyrløper og dobbeltbekkasin.