Søk i Aktiv i Oslo

Junkerdal nasjonalpark

Junkerdal – det levende landet

Junkerdal– følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylke: Nordland

I Junkerdal nasjonalpark er det ikke bare plantene og dyrene som lever, men også fjella. Samisk kultur og tradisjon har etterlatt en mengde spor og historier knyttet til området. I den gamle samiske kulturen hadde både planter, dyr og steder sjel og betydde mye i dagliglivet.

Landskapet gir livsgrunnlag til en svært artsrik flora med mange sjeldne planter. Hele området har vært svært viktig for å forstå innvandringen og utbredelsen av planter og dyr etter siste istid.

Informasjon:

Nordland nasjonalparksenter
Storjord, 8255 Røkland
75 69 24 00
post@nordlandsnaturen.no

Fjelltjenesten i Statskog Nordland:
Fjelltjenesteleder Wenche Hjelmseth
75 15 79 57/ 948 53 738
wenche.hjelmseth@statskog.no