Søk i Aktiv i Oslo

Jostedalsbreen nasjonalpark

Jostedalsbreen – Norges største isbre

Jostedalsbreen – følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylker: Sogn og Fjordane

Vest for Jotunheimen, og mellom Sognefjorden og Nordfjord, ligger Breheimen og Norges største bre, Jostedalsbreen. Jostedalsbreen nasjonalpark har en enorm spennvidde i naturtyper fra frodig edellauvskog i lavlandet til isbreer og høyfjell. Jostedalsbreen har en sammenhengende lengde på vel 6 mil og dekker nesten halvparten av nasjonalparken.

Nasjonalparksentere ved Jostedalsbreen

Jostedalsbreen nasjonalparksenter
6799 Oppstryn
tlf. 57 87 72 00

Breheimsenteret
6871 Jostedal
tlf. 57 68 32 50

Norsk Bremuseum
6848 Fjærland
tlf. 57 69 32 88

Informasjon

Statens naturoppsyn Jostedalsbreen
tlf.: 57 87 72 70

Se vår side om turisthytter og fjellstuer i Breheimen

Se også vår oversikt over topper på mer enn 2000 meter på Jostedalsbreen

Se våre sider om breer, brevandring, brekurs, bresport og breføring