Søk i Aktiv i Oslo

Femundsmarka nasjonalpark

Femundsmarka – et eldorado for padlere

Femundsmarka – følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylker: Hedmark, Sør-Trøndelag

Store deler av Femundsmarka ligger som et øde, urtidspreget landskap. Landskapet ble formet av isen da den trakk seg tilbake for ti tusen år siden. Tilbake ligger stein- og grusmasser (morener) og store steinblokker. Smale rygger bukter seg mellom tallrike sjøer og vann. Vannene har massevis av øyer og nes. Skogen består av krokete furutrær med god avstand. Dette gjør terrenget åpentog vennlig.. På stammer og greiner av gammel tørrfuru vokser rikelig av den sjeldne, gulgrønne ulvelaven.. Jerv er vanlig i Femundsmarka, men ikke andre store rovdyr. Et spesielt innslag i dyrelivet er moskus som etter å ha utvandret fra Dovrefjell, har etablert seg nord i nasjonalparken. Tamrein er vanlig i Femundsmarka, som er et av de sørligste områdene i Norge med samisk reindrift.

Vannene og elvene gjør Femundsmarka til et eldorado for kanopadlere og fiskere og for fisker, ender og vadefugler. Fiskeørna trives også.

Se informasjon om padling og kanoutleie i Femundsområdet

Selve innsjøen Femunden, er med sine 200 kvatratkilometer Norges tredje største, men kanskje vakreste vann. Femunden, er omkranset av lier med glissen furuskog som går over i fjellbjørk og bakenfor stiger de høye fjelltoppene til værs.

Informasjon:

Statens naturoppsyn Femundsmarka
tlf.: 62 45 88 96

Betjente turisthytter og fjellstuer i Femundsmarka og området rundt Femunden