Søk i Aktiv i Oslo

Dovrefjell nasjonalpark

Dovrefjell – vårt nasjonalfjell – Norges nyeste nasjonalpark, med moskus

Dovrefjell og Sunndalsfjella – følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylker: Møre og Romsdal, Oppland og Sør-Trøndelag

Dovrefjell er Norges nasjonalfjell og er til og med knyttet til Grunnloven. Grunnlovsmennene sverget ved Dovre «Enig og troe til Dovre falder» lød det da Grunnloven var ferdig i 1814.

Nasjonalparken ble imidlertid ikke opprettet før i 2002, men turistene har valfartet til Dovrefjell i over 200 år. Området har en helt unik flora, og en fantastisk fjellfauna med villrein, jerv, fjellrev og kongeørn. Ikke minst er det mange som kommer til Dovre for å få et glimt av den særpregede moskusstammen som er så karakteristisk for Dovrefjell.
Pilgrimsleden går over Dovrefjell.

Nasjonalparksenter for Dovrefjell og Rondane

iNARDO
Senter for Dovrefjell og Rondane
Postboks 161
2659 Dombås
tlf. 61 28 08 60 / 992 54 964

iNARDO HAR FIRE BESØKSSENTERE I OMRÅDET

Besøkssenter i Dombås
Bjørn Midtskog
Pb 172
2659 Dombås
Tlf. 61 24 14 44 / 915 22 154

Besøkssenter i Folldal
Åge Kristoffersen
2580 Folldal
Tlf. 62 49 05 05 / 900 82 557

Besøkssenter i Otta
Kontaktperson Kari Hølmo Holen
Sel kommune
tlf. 61 23 10 00

Besøkssenter i Sunndal
Asgeir Meland
Postboks. 146
6601 Sunndalsøra
Tlf 71 69 46 30 / 950 59 327

Informasjon:

Statens naturoppsyn
7340 Oppdal
t lf: 72424945

Betjente fjellstuer og turisthytter på Dovre

Topper over 2000 meter på Dovrefjell