Søk i Aktiv i Oslo

Børgefjell nasjonalpark

Børgefjell – øde og vill

Børgefjell – følg linken til Direktoratet for naturforvaltnings nettsider

Fylker: Nord-Trøndelag og Nordland

Børgefjell nasjonalpark er øde, store deler av nasjonalparken består av høyfjell med mye steinur og lite vegetasjon. Ellers er det mange vassdrag og elver å støte på på en tur. Børgefjell er av stor zoologisk interesse. Området byr på et rikt fugleliv og er tilholdssted for flere store rovdyrarter. Her finner du fjellreven som er det mest truede pattedyret i Norge.

Informasjon:

Statsskog – Fjelltjenesten i Nordland
Ivar Asbjørn Lervåg, distriktssjef
Tlf. 75 17 73 21 / 975 41 746