Søk i Aktiv i Oslo

Julesanger - tekst til populære julesanger

Julesanger – tekster

I juletiden synger nordmenn mange julesanger både i kirken, på fester og i hjemmene. Mange av sangene vi synger spenner over nesten et årtusen. De eldste av sangene som fortsatt er bevart ble først nedtegnet i middelalderen. Tilbake til middelalderen går også skikken med å synge julesanger. Tradisjonen utviklet seg fra mysterispill og kirkelige dramatiseringer av juleberetningen.

Av de eldste julesangene kan nevnes Et barn er født i Betlehem som er en gammel vekselsang. Melodien til Deilig er jorden er en melodi som kommer fra middlealdersk korssang. I Sverige brukes Staffan var en stalledräng som har røtter i en middelalderballade.

Julesanger – tekster

O JUL MED DIN GLEDE
O jul med din glede og barnlige lyst,
vi hilser deg alle velkommen;
Vi hilser deg alle med jublende røst,
titusende ganger velkommen.
Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så gladelig, så gladelig,
vi svinger oss i kretsen og neier.

I Østerlands vise, I tre stjernemenn,
vi vet jo hvorhen I skal drage;
for vi vil nå også så gjerne derhen
og eder på reisen ledsage.
Vi klapper i hendene…..osv.

Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom, skynd deg å gi meg den andre.
Så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover å elske hinannen.
Vi klapper i hendene….osv.

DET KIMER NÅ TIL JULEFEST

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høye gjest,
som steg til lave hytter ned
med nyttårsgaver, fryd og fred.

Å kom nå ned til Davids by,
hvor engler synger under sky;
å, gå dog med på marken ut,
hvor hyrder hører nytt fra Gud.

Kom Jesus, vær vår hyttegjest,
hold selv i oss din julefest!
Da skal ved David-harpens klang
deg takke høyt vår jubelsang!

KIMER I KLOKKER

Kimer, I klokker, ja kimer før dag i det dunkle.
Tindrer, I stjerner som englenes øyne kan funkle.
Fred kom til jord.
Himmelens fred med Guds ord,
æren er Guds i det høye.

Julen er kommet med solhverv for hjertene bange.
Jul, med Gudsbarnet i svøp under englenes sange.
Kommer fra Gud,
bringer oss gledskapens bud.
Æren er Guds i det høye.

Synger og danser og klapper i Eders små hender.
Menneskebarnene alle til jorderiks ender.
Født er i dag
barnet til Guds velbehag.
Æren er Guds i det høye.

ET BARN ER FØDT I BETLEHEM

Et barn er født i Betlehem
Ti gleder seg, Jerusalem
Halleluja, halleluja

En fattig jomfu satt i lønn
og fødte himlens kongesønn
Halleluja, halleluja

Han lagdes i et krybberom
Guds engler sang med fryd derom
Halleluja, halleluja

Men okse der og asen stod
og så den Gud og Herre god
Halleluja, halleluja

Og Østens vise ofret der
gull, røkelse og myrra skjær
Halleluja, halleluja

Nå all vår nød og sorg er bøtt
oss er i dag en frelser født
Halleluja, halleluja

I kjåd og blod ble han oss lik
og gjør oss til Guds barn med seg
Halleluja, halleluja

Guds kjære barn vi ble påny
skal holde jul i himmelby
Halleluja, halleluja

På stjernetepper lyseblå
skal glade vi til kirke gå
Halleluja, halleluja

Guds engler der oss lærer bratt
å synge som de sang i natt
Halleluja, halleluja

Da bliver engler vi som de
Guds milde åsyn skal vi se
Halleluja, halleluja

For frelser bold og broder blid
vi synger da til evig tid
Halleluja, halleluja

Lov takk og pris i evighet
den hellige treenighet
Halleluja, halleluja

MARIA GÅR BLANT TORNEKRATT
Folkevise fra Østerrike
Maria går blant tornekratt
Kyrie eleison
Maria går blant tornekratt
Det er sju år sidan knuppar spratt
Jesus og Maria

Så tung ei bør Maria ber
Kyrie eleison
Den børa ho i kroppen ber
den er for henne hjartekjær
Jesus og Maria

No buska atter rosor ber
Kyrie eleison
Heilt frå Maria vandra her
den buska raude rosor ber
Jesus og Maria

JEG SYNGER JULEKVAD

Jeg synger julekvad
jeg er så glad, så glad!
Min hjertens Jesus hviler
i stall og krybbe trang,
som solen klare smiler
han på sin moders fang
Han er Frelser min!
Han er Frelser min!

Å Jesus, du barnlill,
deg lenges jeg så til!
Kom, trøst meg allesinne,
tred inn om her er smått,
la meg deg se og finne,
å, da har jeg det godt!
Drag meg etter deg!
Drag meg etter deg!

DEILIG ER JORDEN

Deilig er jorden
mektig er Guds himmel
skjønn er sjelenes pilgrimsgang
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang

Tider skal komme
tider skal henrulle
Slekt skal følge slekters gang
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelenes glade pilgrimssang
Englene sang den
først for markens hyrder
skjønt fra sjel til sjel det lød
Fred over jorden
menneske fryd deg
Oss er en evig Frelser født

GLADE JUL
Glade jul, hellige jul!
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradisgrønt;
hvor de ser hva for Gud er skjønt,
lønnlig iblant oss de går
lønnlig iblandt oss de går

Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er engler som hyrdene så
dengang Herren i krybben lå,
evig er englenes sang
evig er englenes sang

Salig fred, himmelsk fred
toner julenatt her ned.
Engler bringer til til store og små
bud om ham som i krybben lå.
Fryd deg hver sjel han har frelst!
Fryd deg hver sjel han har frelst!

NÅ TENNES TUSEN JULELYS
Nå tennes tusen julelys
Det stråler rundt vår jord
Og himlens stjerner blinker ned
Til liten og til stor

Og over land og by i kveld
Går julens glade bud
Om han som fødtes i en stall
Vår Frelser og vår Gud

Du stjerne over Betlehem
Send dine stråler ned
Og minn oss om at julens bud
Er kjærlighet og fred

Til hver et fattig hjerte send
Et lystreif ifra sky
Så finner det den rette vei
Og det blir jul på ny

JULENISSE
(mel. Gubban Noa)

Julenisse, julenisse
du er snill og god.
Når mot jul det lakker
kommer du med pakker.
Julenisse, julenisse
du er snill og god.

HEI, TOMTEGUBBER, TA I RING

Hei, tomtegubber, ta i ring,
og la oss lystige være.
En liten stund vi lever her
med mye møye og stort besvær.
Hei, tomtegubber, ta i ring,
og la oss lystige være