Søk i Aktiv i Oslo

Irsk allehelgensfeiring - guide til Halloween

Irsk allehelgensfeiring

I følge irske tradisjoner var de døde på vandring natt til allehelgensdag. Sammen med de dødes sjeler var det også annet skrømt ute og gikk. Det var nisser og alver og andre skumle skapninger som befolket denne natten.

Skummelt nyttår
Den katolske markeringen av allehelgensdag erstattet den førkristne keltiske markeringen av nyttår.

Nyttårstiden ble i førkristen tid sett på som en svært farlig tid mange steder, ikke bare i Irland. Måten natt til allehelgensdag ble oppfattet i Iralnd minner om hvordan julenatten ble oppfattet her i Norge. Juletiden var nemlig nyttårstider i Norden i førkristen tid. I Norden trodde folk at alle slags farlige vesener var ute julenatten.

Utkledning
I Irland begynte enkelte å kle seg ut som disse skrømtene og spille dem. Dette kan gi en forklaring både på de irske rampestrekene natt til allehelgensdag og de norske julebukkene. Ungdommen var ute og lekte at de var selve Åsgardsreia.

Irske immigranter tok med seg sine allehelgenskikker og skikkene i forbindelse med Alle Sjelers dag til Amerika og disse ble sammen med andre høsttakkefester forløpere til dagens halloweenfeirng i USA

Keltiske skikker
Det Keltiske folket som holdt til i Nord-Frankrike og på de Britiske øyer for over 2000 år siden feiret nyttår 1. november.

De holdt en høsttakkefest som het Samhain, hvor de hyllet Solguden. De hyllet også døsdsgudene fordi det gamle året døde før det nye begynte. Kelterne trodde på mange ånder og i forbindelse med nyttår trodde de at disse åndene var enda flere og farligere enn vanlig.

Med kristendommen ble All Saint Day eller All Hallows Day og All Souls Day innført og etter hvert ble den lagt til 1. november. Folk forsatte imidlertid å tro at også hekser og annet skrømt var ute på denne tiden.

De keltiske tradisjonene fortsatte å være en del av den irske folketroen i forbindelse med allehelgens-helgen.

Lurer du på hva som skjer på Halloween i år?
Sjekk ut vår hva-skjer kalender!