Søk i Aktiv i Oslo

Ljanselva

Ljansleva – med laksetrapp og ørret

Ljanselva er en ganske liten elv renner gjennom variert terreng. På en ferd ned langs Ljanselva kan du oppleve tett bebyggelse og verneverdig skog. Ljanselva har fisk, det er ørret i den øvre delen og både sjøørret og laks i den nedre delen . Det er bygget laksetrapp i elva.