Søk i Aktiv i Oslo

Gjersjøelva - grenseelv med gjedde og ål

Gjersjøelva – Mye fiskeliv på grensen mellom Oslo og Oppegård

Den nederste delen av Gjersjøelva er i Oslo. Der danner elva grensen melllom Oslo og Oppegård. Det er mye fisk i elva, du finner gjedde, abbor, gjørs, mort, brasme, sørv, ål og i nedre del går det laks og sjøørret.