Søk i Aktiv i Oslo

Frognerelva - gir vann til Frognerdammene

Gjennom Frognerparken 

Frognerelva renner gjennom Frognerparken og det er vel der de fleste ser den. Frognerelva blir også kalt Frognerbekken. Den er 11.8 kilometer lang. Frognerbekken starter ved Frøen der Gaustadbekken og Sognsvannbekken renner sammen. Herfra renner Frognerbekken under kulvert til Frognerparken. Etter å ha gitt vann til dammen fortsetter bekken ned i det som kalles Frognerbekkdalen. Denne delen av Frognerparken som strekker seg ned til Frognerkilen er en lite brukt nesten urskogaktig del av parken. Frognerbekkdalen preges av små kulper, frodig vegetasjon og store gamle trær. Turen ned til Drammensveien fra Frognerdammene anbefales.

Du kan også lese om Frognerbekken eller -elva (valgfritt) hvis du blir med på en sykkeltur langs Grønn Rute.

Frognerelva har mange navn – og heter også Sognsvannsbekken den renner blant annet gjennom Frognerparken.