Søk i Aktiv i Oslo

Ellingsrudelva - mellom Oslo og Lørenskog

Ellingsrudelva – Med utløp i Glommavassdraget

Ellingsrudelva er grenseelv mellom Oslo og Lørenskog kommune. Elva er 5.57 kilometer lang og grå fra Nordre Elvåga i Østmarka til Langvannet. Ellingsrudelva er den eneste av Oslos elver som ikke renner ut i Oslofjorden. I stedet renner elva ut i Lørenskog og utgjør en del av Glommavassdraget.