Søk i Aktiv i Oslo

Norske flaggdager - offisielle flaggdager i Norge

Norske flaggdager

Her finner du oversikt over offisielle norske flaggdager.

Les mer om det norske flagget, flaggregler og flaggets historie >>

Se også samiske flaggdager >>

Bevegelige flaggdager

  • 1. påskedag
  • 1. pinsedag
  • Dagen for Stortingsvalg
  • Det skal også flagges når regjeringen av ulike årsaker bestemmer det, det kan for eksempel være ved statsbesøk og lignende i Norge. Utenom de offisielle flaggdagene er det vanlig å flagge på FN-dagen 24. oktober.