Søk i Aktiv i Oslo

FN-dagen og FNs minnedager

FN-dagen og FNs minnedager

FN har mange forskjellige minnedager gjennom hele året. De ulike FN-dagene markerer gjerne dagen da en internasjonal konvensjon trådet i kraft, stiftelsesdagen for en organisasjon eller andre viktige merkedager for ulike temaer og problemområder. FN-dagene blir ofte markert i pressen og av forskjellig organisasjoner.

FN-dager sørger for oppmerksomhet og fokus rundt mange saker. Blant annet har FNs menneskerettighetserklæring fra 1948 blitt enormt viktig.

[include filepath=”/inc/social-buttons.php”]

FN-dagen

Den internasjonale FN-dagen feires hvert år 24. oktober fordi FN-pakten trådte i kraft 24. oktober 1945. Med det ble FN en realitet.

Navnet “De Forente Nasjoner” ble foreslått av USAs president Franklin D. Roosevelt. Det ble brukt for første gang i Erklæringen om de Forente Nasjoner 1. januar 1942. Representanter fra 26 land forpliktet seg da til fortsatt kamp mot aksemaktene under 2. verdenskrig.

FN-pakten ble underskrevet den 26. juni 1945 av representanter fra 50 land, deriblant Norge. 24. oktober samme år ble FN offisielt stiftet.

FN-dagen har vært feiret 24. oktober hvert eneste år siden 1948. Dagen markeres over hele jorda med møter, diskusjoner og utstillinger om FNs arbeid og mål.

FN-dager måned for måned.

FN-dager i januar

27. januar – Internasjonal minnedag for ofrene for holocaust

Les mer om januar >>

FN-dager i februar

21. februar – Internasjonal morsmålsdag (UNESCO)

Les mer om februar >>

FN-dager i mars

8. mars – Internasjonal kvinnedag
21. mars – Internasjonal dag for avskaffelse av rasediskriminering
21. mars – Verdens poesidag (UNESCO)
22. mars – Verdens vanndag: Internasjonal dag for vann
23. mars – Verdens meteorologidag
24. mars – Verdens tuberkulosedag (WHO)
24. mars – internasjonal dag for rett til sannhet om grove menneskerettighetsbrudd, og for verdighet for ofrene.

Les mer om mars >>

FN-dager i april

4. april – Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding
7. april – Verdens helsedag
23. april – Verdens bokdag

Les mer om april >>

FN-dager i mai

3. mai – Internasjonal dag for pressefrihet
8. mai – Minnedag for dem som mistet livet under andre verdenskrig
15. mai – Internasjonal familiedag
17. mai – Internasjonal telekommunikasjonsdag
21. mai – Verdensdagen for kulturelt mangfold (UNESCO)
22. mai – Internasjonal dag for biologisk mangfold
23. mai – Internasjonal dag for fredsbevarende personell
31. mai – Anti-røykedagen

Les mer om mai >>

FN-dager i juni

4. juni – Internasjonal dag for barn som er blitt utsatt for aggresjon
5. juni  – Verdensmiljødagen (UNEP)
12. juni  – Verdens dag mot barnearbeid
14. juni – Verdens blodgiverdag
17. juni – Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke
20. juni – Verdens dag for flyktninger
23. juni – FNs dag for offentlige tjenester
23. juni – Internasjonal dag for enker
26. juni – FNs «fødselsdag»
26. juni – Internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika
26. juni –  Internasjonal dag til støtte for torturofre

Les mer om juni >>

FN-dager i juli

Første lørdag i juli – Internasjonal dag for kooperativer

Les mer om juli >>

FN-dager i august

9. august – Internasjonal dag for verdens urbefolkninger
11. august – Internasjonal befolkningsdag
12. august – Internasjonal ungdomsdag
23. august – Internasjonal dag til minne om slavehandelen og dens opphevelse
30. august – Internasjonal dag for ofre for tvungen bortføring

Les mer om august >>

FN-dager i september

8. september – Internasjonal dag for lese- og skriveferdighet (alfabetiseringsdagen)
16. september – Internasjonal dag for bevaring av ozonlaget
21. september – Internasjonal fredsdag
Siste uke av september, valgfri dag – Internasjonal sjøfartsdag

Les mer om september >>

FN-dager i oktober

1. oktober – Internasjonal dag for eldre
2. oktober – Internasjonal fredsdag
Første mandag i oktober – Internasjonal bosettingsdag
Første mandag i oktober – Internasjonal barnedag
5. oktober – Internasjonal lærerdag
9 oktober – Verdenspostunionens dag
10. oktober – Verdensdagen for mental helse
Andre onsdag i oktober – Internasjonal dag for reduksjon av omfanget av naturkatastrofer
16. oktober – Verdens matvaredag
17. oktober – Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom
24. oktober – FN-dagen
24. oktober – Internasjonal dag for informasjon om utviklingsspørsmål

Les mer om oktober >>

FN-dager i november

6. november – Internasjonal dag mot miljø-ødeleggelser i krig og væpnede konflikter
16. november – Internasjonal toleransedag (UNESCO)
19. oktober – Verdens minnedag for ofre for trafikkulykker
20. oktober – Industrialiseringsdag for Afrika
21. oktober – Verdens fjernsynsdag
25. oktober – Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner
29. oktober – Internasjonal solidaritetsdag for det palestinske folk

Les mer om november >>

FN-dager i desember

1. desember – Internasjonal AIDS-dag
2. desember – Internasjonal dag for avskaffelse av slaveri
3. desember – Internasjonal dag for funksjonshemmede
5. desember – Internasjonal dag for frivilliges arbeid for økonomisk og sosial utvikling
7. desember – Internasjonal dag for sivil luftfart (ICAO)
10. desember – Menneskerettighetsdagen
11. desember – Den internasjonale fjelldagen
18. desember – Den internasjonale migrasjonsdagen
19. desember – FNs dag for sør-sør-samarbeid
20. desember – Internasjonal dag for menneskelig solidaritet

Les mer om desember >>