Nasjonaldagen 17. mai 2019 i Oslo og Akershus - Program for 17. mai

 

17. mai er det arrangementer av alle slag. Arrangementene starter tidlig om morgenen med flaggheising og avspilling av nasjonalsangen. Over hele Oslo foregår det bekransinger og det holdes minnetaler. Så er det tid for barnetog og siden går det slag i slag med festkonserter, salutter, tivoli og andre arrangementer.

 

Kl. 07.00  Koralmusikk utenfor kirkene:

Oslo Janitsjar spiller utenfor kirkene Fossum, Paulus og Sinsen.
Ruseløkka Janitsjarorkester spiller utenfor kirkene Bekkelaget, Frogner, Røa og Torshovshov.

 

Bekransninger og markeringer

AKERSHUS FESTNING

Kl. 08.00 Nasjonalmonumentet.

Stortingspresident Tone Wilhelmesen Trøen legger ned krans. Forsvarets Stabsmusikkorps spiller. Æresavdeling fra Hans Majestet Kongens Garde.

Kl. 08.30 Minnesmerket over norske patrioter som ble skutt på Akershus Festning under 2. verdenskrig.

Tale og æresavdeling fra H. M. Kongens Garde.

Kl. 09.00 Statuen av generalløytnant Otto Ruge i Minnelunden.

Tale og kransenedleggelse.

Æresavdeling fra H. M. Kongens Garde.

 

THORSHOVPARKEN

Kl. 08.00 Statuen av Fernanda Nissen.

Tale ved Umar Ashraf, forfatter og samfunnsdebatant.

Torshovkorpset spiller.

SLOTTSPARKEN

Kl. 08.00 Camilla Colletts statue

Statuen av Camilla Collett. Tale ved Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Kvindelige Studenters Sangforening synger.

VÅR FRELSERS GRAVLUND

Kl. 08.00 Henrik Wergelands grav

Tale ved Ella Dahle Rabben og Olivia Marie Helgø Fossberg, Ljan skole. Sang ved elever fra Ljan skole.

Kl. 08.00 Ole Vigs grav.

Bekransning av Utdanningsforbundet Oslo ved Ole Vigs grav.

Kl. 08.15 Bjørnstjerne Bjørnsons grav*

Tale ved oversetter og lyriker Torstein Bugge Høverstad. Akademisk Korforening og Peblingene synger.
Den slovakiske ambassaden legger ned krans. Rikard Nordraaks grav bekranses samtidig.

Kl. 08.25 Henrik Ibsens grav*

Tale ved filmregissør Hans Petter Moland.

Akademisk Korforening og Peblingene synger

Kl. 08.35 Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøms felles gravsted.

Tale ved Natalia Zubillaga, nestleder LO Oslo.

Oslo Håndverker Sangforening synger.

Kl. 08.45 Anna Rogstads grav

Tale ved Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør Innovasjon Norge.
Oslo Håndverker Sangforening synger

 Kl. 08.45 Henrik Wergelands grav

Tale ved Talia Dubowski fra Det Mosaiske Trossamfund og sang ledet av Akademisk korforening.

Arrangør: Jødisk Ungdomsforening og Det Mosaiske Trossamfund.

Kl 09.10 Johan Gottlieb Conradis grav

Oslo Håndverker Sangforening synger og legger ned blomster.

Kl 09.15 Ivar Aasen-bautaen

Tale og kransenedleggelse. Arrangør: Studentmållaget i Oslo.

Kl 09.25: Johan Sverdrups grav.

Tale og kransenedleggelse ved Sondre Hansmark.

Arrangør: Oslo Unge Venstre.

GAMLEBYEN GRAVLUND

Kl. 08.30 Christian Magnus Falsens grav

Tale ved Dag Michalsen, professor/dekan ved UiO.
Oslo Janitsjar spiller.

STENSPARKEN

Kl. 08.30 Sigrid Undsets skulptur

Skulpturen av Sigrid Undset. Tale ved Lilla Sølhusvik, programleder og forfatter.
Bolteløkka jentekor synger.

NORSK MARITIMT MUSEUM – BYGDØY

Kl 08.30 Krigsseilermonumentet.*

Tale ved Jens Fredrik Folland, sjøoffiser og seniorrådgiver i Norsk Sjøoffisersforbund.
Oslo damekor synger. Ferje fra Rådhusbrygge 3 kl. 08.00.

7. JUNI-PLASSEN

Kl. 08.30 Kong Haakon VII’s statue

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen legger nedkrans.

Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps spiller.

Æresavdeling fra Hans Majestet Kongens Garde.

 

EIDSVOLLS PLASS

Kl. 09.00: Christian Frederik statue

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen holder tale og legger ned blomster. Sang ved Kvindelige Studenters Sangforening og elever på 3. trinn ved Ljan skole.
Ljan skoles musikkorps spiller.

GAMLE AKER KIRKE

09.00: Gravene til Hans Nielsen Hauge og Enevold de Falsen.

Morgensang. Bekransning av gravene til Hans Nielsen Hauge og Enevold de Falsen.

 

KRIST KIRKEGÅRD

09.15 Oberst Krebs’ grav.

Tale og kransenedleggelse. Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps spiller.

Æresavdeling fra Hans Majestet Kongens Garde.

 KROGHSTØTTEN

14.30: Bekransning og tale ved Jahn Holljen Thon og Kristian Krogh-Sørensen. Fellessang.

Arrangør: Wergelandselskapet og Chr. Kroghs eftfl.

FESTGUDSTJENESTER

09.00: Akershus Slottskirke. Festgudstjeneste.

13.00: Oslo Domkirke. Preken ved biskop Kari Veiteberg. Sangere fra Oslo Domkor.
Kåre Nordstoga ved orgelet.

KONSERTER OG DANS

09.00 Egertorget: Østensjø Janitsjar spiller.

09.15 Egertorget langs Karl Johans gate til Rådhuset:

Oslo Politiorkester spiller sammen med Østensjø Janitsjar på Egertorget i forbindelse med at politistyrken tar oppstilling langs barnetogets rute fra Youngstorget til Egertorget. Oslo Politiorkester fortsetter å spille langs barnetogets rute mot Slottet til Rådhusplassen.

09.15 Fra Egertorget til Slottet:

Leikarringen i BUL – 100 år – danser.

09.55 Universitetsplassen:

Gardedrill. Gardistene byr opp til dans.

12.00 Akershus Festning:

Salutt og ringing med Liberty Bell.

13.00 Universitetsplassen:

Corpsus Juris spiller.

13.00 Rådhusets Borggård:

Sagene Janitsjarkorps spiller.

14.00 Aulatrappen på Universitetsplassen:

Den norske Studentersangforening synger.

15.30 17. mai-komiteens festkonsert: Karpedammen Scene på Akershus festning:

Gjesteartist står på scenen, sammen med Oslo symfoniorkester med dirigent Jan Ola Amundsen, og talenter fra Foss og Edvard Munch vgs og Oslo musikk- og kulturskole. Konferansierene er fra Hartvig Nissens skole. Torshovkorpset spiller opp før konsertstart. Konserten er gratis.

18.14 Universitetsplassen:

Brusteinsball og sang ved Bondeungdomslaget i Oslo.

 

SALUTT FRA AKERSHUS FESTNING

Kl 12.00  Ringing fra Akershus Slott med Liberty Bell.

 

Barnetoget i Oslo

Kl. 10:00 – ca 13:30 Barnetoget:

En del skoler går fra Festningsplassen, følger Kirkegata, Karl Johans gate, forbi Slottet og ut i Henrik Ibsens gate, ned Stortingsgata og inn i Olav Vs gate.
De øvrige skoler starter fra Torggata, Youngstorget og slutter seg til barnetoget i Karl Johans gate.
Barnetoget avsluttes på Rådhusplassen

Se vår fullstendige beskrivelse oversikt over barnetoget (2019) >>