Søk i Aktiv i Oslo

 

Det finnes flere typer dresiner – både motordrevne og gammeldagse pumpedresiner og sykkeldresiner.

Det er imidlertid stort sett sykkeldresiner du kan leie. dresinsykleingen kom til Norge fra Sverige. I Sverige har våre naboer i mange år sykelet med dresiner på lange strekninger av den nedlagte Innlandsbanan, særlig i Dalsland og Värmland. Mange  har hatt  fantastiske opplevelser langs nedlagte jernbanespor mens de tråkket av gårde på en skramlende sykkeldresin.