Søk i Aktiv i Oslo

Asiatisk kampsport også kalt budo

Budo er en samlebetegnelse som bare inkluderer Østens former for kampsport.

Budo dekker kampsporter som tae kwondo, kendo, aikido, karate og ju jitsue. Tidligere var det et eget budoforbund i Norge, men dette er nå blitt Norges Kampsport Forbund og dekker alle grener av kampsport. Grenene som dekkes av begrepet budo stammer alle fra Asia.

Her finner du en oversikt over forskjellige grener som hører under budo / asiatisk kampsport.

Relaterte sider