Søk i Aktiv i Oslo

To gutar til “Tonje Glimmerdal”

Publisert: 16.05.2013 23:30

Vi leitar etter fire gutar i alderen 11–14 år som skal alternere i rollene som Ole og Bror i oppsetjinga Tonje Glimmerdal på Det Norske Teatret hausten 2013. Du bør like å stå på ein scene og det er fint om du har røynsle frå teater, men det er ingen føresetnad.

Du må vere tilgjengeleg for prøver f.o.m. 19. august. Teatret vil legge til rette for at du skal miste minst mogleg av skuletida.

Premiere: 2. oktober på Hovudscenen. Framsyningane blir spelte på tidleg kveldstid, hovudsakleg tysdag–laurdag.
Er du sjølv interessert, eller kjenner nokon som er det, send oss ein søknad med CV, bilde og nokre ord om deg sjølv til audition@detnorsketeatret.no.

Søknadsfrist: 25. mai.
Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til audition 30. mai.
For spørsmål, kontakt oss på telefon 22 47 38 80.