Søk i Aktiv i Oslo

Spelet om Emma Hjorth

Publisert: 04.02.2015 22:59

ntso

27.08.2015

Vi er nå på utkikk etter ca. 8 skuespillere som skal fylle ulike roller i dette stykket. Kjønnsfordelingen er ca. 50 / 50 i alderen 20 til 50, i tillegg til en gutt på ca. 12 – 14 år. Størrelsen på rollene varierer fra deltakelse i en scene med noen få setningers replikk, til bærende roller som deltar i mesteparten av stykket. Seks små roller er også tenkt kombinert, slik at disse spilles av tre skuespillere.

Produksjonen vil foregå som et samarbeid mellom profesjonelle og amatører, og Para Film & Teater DA skal stå for regi og produksjon.

Stykket omhandler Emma Hjorth og hennes bidrag til å bygge opp landets første institusjon for utviklingshemmede – eller åndssvake som det hette på den tiden – samt at vi følger familien Jørgensen og deres utfordringer og valg som pårørende til et åndssvakt barn. Vi møter også ansatte ved institusjonen i perioder hvor hjemmet høstet stor anerkjennelse, og igjennom perioden med stor motstand og massiv kritikk, samt representanter fra «allmuen» og deres syn på denne gruppen.

Tidsperioden stykket omhandler er fra ca. 1897 til 1917.

Stykket har rundt 20 roller, og tre av disse vil bli spilt av profesjonelle skuespillere. De resterende vil bli besatt av amatører, og det er de sistnevnte rollene vi med dette er på jakt etter.
Vi har dessverre ikke kunnet budsjettere lønn for amatørene, men mat og drikke under arbeidet, dekke av reiseutgifter, nyttig erfaring og en utvidelse av CVen kan vi by på

Vi starter ukentlige leseprøver i midten av april og avslutter disse ca. 20. juni. Intensivperioden vil starte 8. august og vare fram til premieren.

De interesserte kan ta kontakt med undertegnede ved å ringe 992 42 114 eller sende en mail til emmahjorthmuseum@baerum.kommune.no.

Mvh
Bård K. Dahl
For Emma Hjorth museum / Produsent.


Emma Hjorths vei 64
1336 SANDVIKA


Bård K. Dahl
Emma Hjorth Museum / Bærum kommune
992 42 114
emmahjorthmuseum@baerum.kommune.no