Søk i Aktiv i Oslo

Ledertrening

På ledertrening med Leadership

Under en kort pause har deltagerne fått beskjed om å stå i styrken sin.

På ledertrening

Å lede ved å gi

Det er ikke lett å være leder. Det stilles mange krav og det er utallige egenskaper og ferdigheter en god leder må ha: fasthet, empati, overblikk, kontroll, evne til å gi slipp på oppgaver og kontroll, inspirasjonsevne og kreativitet… Det er mange krav og ikke sjelden er kravene motstridene. Ingen vet jo egentlig hva godt lederskap er. Leadership AS er et firma som tilbyr ledertrening og en original tilnærming til lederskapets finesser.

30 mennesker står frosset midt i skogen, ingen rører seg og ingen ser på hverandre. Alle ser helt rolige ut. De står på hver sin karakteristiske måte midt i terrenget. Noen står der med fremskutt hake, andre rake som tente lys. Atter andre med brystkassen fremskutt. Alle har det ene benet litt foran det andre og står i perfekt balanse. Det er stille i skogen.

Hva de gjør? De står i styrkene sine!

På Opaker Gård litt til venstre for Kongsvinger, vest for Glomma med storskogen i øst, var et tredvetalls ledere samlet i fire dager for å finne svar på sine lederutfordringer. Svaret vi ble presentert for er originalt og spennende. Leadership går langt tilbake i tiden for å finne svarene på hvordan du og jeg kan blir gode ledere. Helt til oldtidens Egypt går ferden.

Vi har en indre kunnskap som kan hjelpe oss

Aktiv I Oslo.no jukser litt og kommer to dager etter de andre. Vi skal være med deler av en overnattingstur i skogen. Solen skinner, det er en nydelig høstdag og skal vi dømme etter mottagelsen vi får, har alle de tredve hatt gode dager på Opaker. Sjelden har vi blitt møtt av så mange blide og hyggelige mennesker eller blitt inkludert i en stor gruppe fremmede så raskt.

På parkeringsplassen før skogturMorten Nygård instruerer deltageren i en slags blindebukk

På en liten parkeringsplass ved enden av en skogsbilvei står tre-fire biler parkert. Midt på plassen løper en mann med bind for øynene nølende mot en halvsirkel av mennesker. Han løper på en usikker måte mot et av menneskene i halvsirkelen. I blinde er det ikke lett å finne veien og han sjener sterkt ut mot venstre og en liten grøft. Mannen stopper før han faller og tar av seg bindet, ler. Han var et helt annet sted enn han trodde.

Dette er trening for å få kontakt med instinktene som bor i oss mennesker. Hos Leadership dreier mye av ledertreningen seg om å skru av den analytiske og kritiske delen av hjerne. Tankene må av og til stilles til ro for at instinkter og medfødt kunnskap skal få komme frem.
Et hvert menneske har enorme ressurser og store mengder kunnskap og ferdigheter. De fleste av disse blir aldri tatt i bruk. Vi kan mye mer enn det vi er oss bevisst. Ledertreningen hos Leadership skal fremme bevisstgjøring av iboende ressurser og instinkter.

Eldgammel egyptisk visdom

Tryms talent er ydmykhet

Leadership satser på ledelse og selvutvikling gjennom utvikling av naturlig sterke sider. Metoden ble praktisert i oldtiden Egypt og går ut på at det finnes ni hovedtyper av mennesker som har hver sine medfødte styrker eller talenter. Ingen av typene er bedre enn de andre, tvert imot de ni forskjellige formene for styrke og talent er gjensidig avhengig av hverandre. Alle typene trengs.

Metodene til Leadership er nyttige for ledere fordi den også fremmer respekt og forståelse for at alle mennesker har styrker som er verdifulle for felleskapet. Du blir altså ikke bare bevisst din egen styrke, men også andre menneskers. På den måten kan du lære deg å respekter andre som er forskjellige fra deg selv. Annerledeshet er jo ellers noe som lett skaper ofte både irritasjon og konflikter.

En av guidene våre

Vi blir raskt inkludert i gruppen av mennesker som har inkludering som talent. I to dager og mer har disse satset på sine styrker og det er naturlig for dem å ta initiativ og inkludere oss. Senere blir vi ledet, ut i skogen av to som er dagens guider og ledere. Disse to har trygghet som sitt talent og har ansvaret for skogsturen ut i det ukjente. Vi føler oss svært trygge.

Bakere, vinimportører og advokater

Det er mange slags ledere som står der veien slutter og stien starter. Vi skal gå på en sti som er merket flyktingerute. Flyktningruter er merkede stier som er lagt etter ruter som ble fulgt av flyktninger på vei til Sverige under andre verdenskrig. I Sør-Hedmark er tre stier merket som flyktingeruter.
Les mer om flyktingerutene >>

I ryggsekkene er det duftende nybakt brød, som bakersjefen Morten Hals eller selveste Baker Hansen har laget. Brødet er ennå varmt.Nybakt brød fra "selveste" Baker Hansen Morten Hals har vært med på mange kurs i regi av Leadership og tydelig erfaren når det gjelder egyptisk lederskap. Morten Hals som er femte generasjon Baker Hansen forteller at han trener fast med Leadership.

Med på turen er alt fra advokater til osteprodusenter og vinimportører. Noen trener med Leadership for første gang, andre har jevnlig vært med på ledertreningssamlinger i flere og år og noen deltar på trening på fast ukentlig basis. Det går raskt opp for oss at vi ikke kommer til å lære alt på en dag i skogen. Det er visst med ledertrening som med annen trening, den må gjentas ofte og over lang tid. Skippertak og engangsforeteelser virker ikke her heller.

Å finne styrken sin tar tid

– Å være bevisst gir muligheten for endring hos deg selv. Innsikt og kunnskap om deg selv er nøkkelen til økt bevissthet. Dette er et program som går over ett år gjennom en serie på tre fire dagers samlinger. I løpet av denne tiden vil din styrke og talent bli gjenkjent gjennom fysiske øvelser. Din styrke og talent viser seg fram gjennom dine bevegelser og kroppens naturlige reaksjonsmønstre. Det kan sees i ditt ansiktsuttrykk, atferd og i språket. I kurset blir du utfordret, drillet og trent til å ta fram dine dyptliggende ressurser og talenter, forklarer Signe Haver, en av ildsjelene bak Leadership.

Metoden og tilnærmingen er ikke et mentalt konsept, ikke noe du behøver å tro på, men fysisk demonstrerbart. Når du utøver din styrke og talent kan det sammenlignes med en idrettsutøver som er i flytsonen.

30 mennesker i en sirkel, en mann i midten. Han løper bort til en og holder frem hånden. De starter en dans hvor mannen i midten svinger til høyre og venstre, går frem og tilbake og det er om å gjøre for den utvalgte å følge hver minste bevegelse han gjør. Stadig nye deltagere får prøve seg, grusen spruter under føttene. For noen er det lett, for andre ikke. Første gangen vi får prøve klarer vi det dårlig, den andre gangen går det bedre.

På ledertrening med LeadershipPå ledertrening med LeadershipPå ledertrening med Leadership

Det handler om å være våken og til stede kan Morten Nygård, den andre gründeren som står bak Leadership fortelle.
Det er også ganske åpenbart at det dreier seg om ting kroppen kan, men at den må aktiveres før den husker kunnskapen.
Det er gjennom denne type øvelser du kan lære deg om hvor i kroppen du har styrken din. Vi får prøve det også. Morten prøver å dytte oss ut av balanse med hendene på skuldrene våre. De første gangene klarer han det lett. Han ber meg tenke på et punkt midt i pannen, det såkalte tredje øyet. Jeg tenkte og han dyttet meg ut av balanse like lett. Deretter han meg tenke på et punkt på midten av kragebenet. Det hjalp ikke.

– Tenk på et punkt midt på toppen av hodet ditt, sa Morten.

Jeg gjorde som han sa, og plutselig stod jeg fjellstøtt. Jeg ble faktisk overveldet.

– Oi! utbrøt, jeg.

Jeg skal innrømme at jeg i utgangspunktet var temmelig skeptisk, men denne øvelsen gav meg nesten en aha-opplevelse. Forskjellen på hvor støtt og sterkt jeg stod var forbløffende.

På ledertrening med Leadership På ledertrening med Leadership

Ni mennesketyper og talenter

Etterpå går vi på stien, en og en eller to og to i bredden. De fleste av oss iherdig snakkende. Vi ble bedt om å være oppmerksomme på alt som skjedde. Jeg regnet med å bli spurt om ting som hva følte du, hvordan opplevde du turen, hva så du. Tanken på dette førte til at jeg ble ytterst oppmerksom på alt rundt meg. Vanligvis bare labber jeg av gårde og tenker på andre ting, som de fleste av oss. Det er klart vi går glipp av mye når vi ikke er oppmerksomme på hvor vi er.

Jeg la derfor merke til at jeg liker å gå foran i en gruppe, det trenger ikke å være helt foran men gjerne som nummer to eller tre. Signe har det på samme måte, så vi to gikk rett bak lederen. Og snakket om mennesketyper.

Signe Haver (t.v) og Lene Haug

– Vi trener for å finne ut hvor vi har våre styrker. Det tar lang tid å bli bevisst sine styrker, og det er deltagerne selv som etter hvert blir bevisst sitt eget unike talent. Kortversjonen er at det ni hovedtyper av talenter eller mennesketyper, men som sagt tar det tid å bli bevisst sine styrker.

Jeg jukser jo bare, og bruker noen timer på en ting som de andre bruker mange dager, uker og måneder på. Imidlertid får jeg en rask innføring – Signe understreker imidlertid at siden den er summarisk kan jeg ikke legge særlig vekt på den.

Alle typene har et nummer og jeg hadde akkurat fått vite at jeg kanskje var en femmer. Det er alltid fascinerende å få vite noe om seg selv. Jeg spør interessert. Mennesketype nummer fem har klarhet som sin styrke. Dette er en mennesketype som bringer, klarhet, tydelighet og forståelse til situasjoner og bidrar til at andre forstår helheten.

– Ikke verst, tenkte jeg, og følte at dette godt kunne stemme.

– Det er egentlig alt for tidlig å si noe om dette til deg, og det er heller ikke vi som finner ut hva slags talent du har. Du finner det ut selv, gjennom øvelse og trening, forklarer Signe.

Innimellom stopper Morten oss.

– Hva skjer nå? Spør han.

På skogsturVi er ikke helt sikre, men to ganger går vi feil. Den første gangen er når vi skravler for mye. Morten ber de som har gått foran så langt om å gå bak i stedet. Lederne bytter plass og bakerst blir det snart en syklubb. Vi begynner å snakke om forretninger, annonser og vintesting. Tankene har flyttet seg til andre steder og andre dager. Vi er ikke lenger oppmerksomme på hvor vi er og hva som skjer rundt oss.

I stillhet

Vi mister stien. Det er ikke akkurat farlig, for vi kommer til en skogsbilvei, men Morten utfordrer oss.

– Heretter går vi i stillhet.

Venter på baktroppen
Det blir en annerledes opplevelse, oppmerksomheten er til stede igjen. Jeg nyter følelsen av føttene mine som synker ned i mosen, og lyden og følelsen av små pinner som knekker. Jeg blir intenst opptatt av skrittene, hvordan bena jobber. Kjenner musklene og måten jeg plasserer føttene stødig og trygt mot underlaget. Jeg nyter rett og slett det å gå. Det har jeg aldri gjort før. Igjen er jeg foran i gruppen, vet ikke helt hvordan det skjedde. Plutselig flyr en ekte tiur opp foran oss. Det er bare de forreste av oss som ser det. Vi blir helt betatt og nesten instinktivt følger vi etter fuglen nedover en hugstgate. Mannen foran snur seg mot meg og hvisker veldig lavt.

– Ser du noen blåmerker?
-Vi går litt til, sier jeg

Ingen av oss hadde lyst å snu, selv om vi ante at vi hadde mistet stien. Vi hadde lyst til å se tiuren en gang til. Kanskje jaktinstinktene var blitt vekket? Morten stoppet oss og påpekte at vi hadde mistet stien igjen. Jeg ble først litt irritert fordi jeg ikke syntes det var en stor sak. I ettertid er jeg fascinert over hvor lett det er å la seg avspore og miste konsetrasjonen. Det er nesten ingen ting som skal til.

Tanker, tanker

Selv mistet jeg den magiske følelsen etter dette. Jeg hadde følt meg så i et med skogen. Nå var jeg litt bekymret for lederen som hadde gått feil to ganger. Den siste gangen gikk vi 100 meter feil. Jeg lot meg rett og slett avspore igjen.

– Hvem vil gå foran, spurte Morten
– Jeg forsetter, sa lederen.

Bekkerkrysning
Jeg var glad for at han tok utfordringen, men forsatte å tenke på hendelsen. Jeg tenkte at Morten var unødvendig streng og at han ikke skjønte at det nettopp var en slags oppmerksomhet som hadde fått oss til å gå feil. Jeg er åpenbart lett å distrahere og har mye å lære.

Det er vel slik Leadership trener sine ledere, til å ikke la seg avlede og miste konsentrasjonen i en situasjon eller prosjekt!

Uansett; at det at en tiur fløy opp ti meter foran meg var dagens store opplevelse for meg.

Det begynte å regne ganske mye.

Varme i peisen

Vi var en litt pistrete gjeng som kom frem til setra til Opaker Gård. Det var meningen at vi skulle spise ute under åpen himmel og gruppen skulle overnatte ute. Det regnet mer og mer. I siste liten ble det omarrangert og bestemt av vi skulle spise innendørs. Der var det allerede fyrt opp av eieren av Opaker Gård som hadde kjørt inn med bil. Ett av Leadership sine treningsprinsipper er å ta avgjørelser og handle i forhold til det som skjer i situasjonen. I Leadership sitt treningsopplegg er det mange turer og utfordringer, men det er ikke noe poeng at aktivitetene skal være ekstreme eller ubehagelige

Peisbålet gnistret og opp av sekkene kom brødet som fortsatt var lunkent, smør, hardkokte egg, spekepølse og vellagret ost fra Hemsedal. Kursdeltagerne hadde tatt med seg egne spesialiteter og det var et skikkelig herremåltid. Sjelden har brød, smør, pølse, ost og egg smakt så herlig.

Tankevekkende og interessant

Det var ikke mange timene vi var sammen med lederne på ledertrening, men jeg hadde lært mye og hodet var fullt av tanker og undring.
Det er selvfølgelig fordi vi er forskjellige at det er så vanskelig å si hva en god leder er. Det finnes mange forskjellige typer gode ledere. Noen er gode ledere ved å inkludere, andre ved å skape trygghet, noen har selvinnsikt som sin styrke andre har engasjement. Det er gjennom å finne styrken sin, bli klar over den og satse på sitt talent at man virkelig kan bli god. Derfor er det kanskje ikke så lurt å prøve å kopiere en annen som kanskje har en helt annen styrke.
Dette virker i hvert fall logisk på meg og er tema jeg har lyst til å lære mer om.

Tilbake til Opaker Gård

Arne Wilhelm Omsted
Vi må tilbake til byen og gjør som fanten: Takker for maten og går. Eieren av Opaker Gård i syvende generasjon, Arne Wilhelm Omsted, har kommet med bil for å hente oss. På veien forteller han om gården. Både Opaker og nabogården Bjerke har vært eid av familien Omsted siden 1829.

– Etter et giftemål ble husene på Opaker Gård stående tomme, slekten bodde på Bjerke. Bygningen trengte vedlikehold, og mor og far begynte restaureringen av Opaker Gård i 1994, forteller han.

Opaker Gård er nå en stor konferansegård. Konferansegården består av en innbydende blanding av gamle og nye bygeninger. Stabburet, som er fra 1837, er det eldste. I våre dager er stabburet innredet som konferansegården trivelige kjøkken. Det nyeste huset “Låven”, er hovedhuset. Dette stod ferdig i 2005. Opaker går har 48 sengeplasser og alle konferansefasiliteter.

– Dette er et konferansested med særpreg og det er det mange som savner i våre dager, sier Arne Wilhelm.

Massevis av aktiviteter

– Vi har store områder og til gården hører blant annet 18.800 daa skog, og her foregår de fleste av aktivitetene som vi tilbyr.

Mye av maten på gården er fanget i egne skoger og vi lar oss ikke be to ganger når Arne Wilhelm frister oss til å ta med oss elgkarbonader hjem. Vi lar oss overtale til å ta med noen oksekarbonader også fra gårdens eget kveg.

– Vi har Hereford-kveg. Ekte kjøttdyr, forklarer Arne Wilhelm.

Vi har fått næring både til kropp og sjel og reiser fornøyde hjem til Majorstuen.