Søk i Aktiv i Oslo

Aktiviteter i AKS tiden (SFO)

AKS eller Aktivitetsskolen er Oslo sin skolefritidsordning (SFO). Her vil du finne en oversikt over aktører som samarbeider med skoler om AKS aktiviteter.

Aktivitetsskolen er et tilbud for yngre skolebarn før og etter skoletid, og også i noen av skolens ferier.

Elever som kan gå på Aktivitetsskolen er elever fra 1. – 4 trinn og elever med særskilte behov fram til og med 7. trinn.

Om Aktivitetsskolen

«Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek.

Skolene lager egne planer for sin aktivitetsskole, men forholder seg til Rammeplan for Aktivitetsskolen og Oslostandard for Aktivitetsskolen.»

– Oslo kommune sine nettsider.

Les mer om AKS på Oslo kommunes nettsider